Kadaster

Voor de raadpleging van kadasterplannen kun je terecht op de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu. Voor uittreksels uit de kadasterplannen moet je je wenden tot de Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van het kadaster, J. Stevensstraat 7, 1000 Brussel (T: 02-552 54 49 - F: 02-552 54 02).