STEDENBOUW

 

57622381_duurzaam bouwen

Bijzonder plan van aanleg

In Affligem is er slechts 1 B.P.A. (Bijzonder plan van aanleg) van kracht.

Lees meer

 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

De gemeente heeft een ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) opgemaakt. Het GRS geeft een visie voor de komende jaren op het ruimtelijke ordeningsbeleid in de gemeente.

Lees meer

 

 

GRB-projecten                          

Er werd een Grootschalig Referentie Bestand opgemaakt voor de gemeente Affligem.

Lees meer

Kadaster

Voor de raadpleging van kadasterplannen kun je terecht op de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu.

Lees meer

Riolering

Bij de bouw van een woning moet men zich aansluiten op het openbaar rioleringsnet.

Lees meer