OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 

Vanaf 1 januari 2018 worden alle vergunningsaanvragen ingediend volgens de procedure van de omgevingsvergunning.
De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één online loket, het Omgevingsloket.
De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en uitvoeringsbesluiten.

Aanvraag omgevingsvergunning
Hoe doe je een aanvraag voor een omgevingsproject?
Iedereen kan online zijn dossier indienen via omgevingsloketvlaanderen.be onder project aanvragen.
Alle aanvragen dienen conform het normenboek worden ingediend.
 
Indien u een aanvraag analoog indient bij de dienst ruimtelijke ordening, leefmilieu en wonen dient u vooraf een afspraak te maken en het volgende mee te brengen:

  • Identiteitskaart en pincode
  • Plannen, foto’s… conform het normenboek (zie online via het Omgevingsloket (liefst op stick)
  • Mailadres
  • 100 euro dossiertaks


Info

Dienst ruimtelijke ordening, leefmilieu en wonen - 053/64 00 10 - ruimtelijkeordening@affligem.be