OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning.
 
Samengevat:
 
    - de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder
      gezet op 24 april 2020
    - nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
    - de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen
      verlengd (van 60 naar 90 dagen)
    - de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd
       (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
    - de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
    - de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld, wordt ook met 30 dagen
      verlengd (van 30 naar 60). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de
      gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).