Verkavelen

 

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vraagt u aan via het omgevingsloketvlaanderen.be.
U dient de aanvraag in te dienen conform het normenboek.
Bijstelling van een bestaande verkaveling dient u eveneens online via het omgevingsloket aan te vragen.
Indienen op papier is voor dit type aanvraag niet langer mogelijk.

Info:

Dienst ruimtelijke ordening, leefmilieu en wonen - T: 053-64 00 10 - ruimtelijkeordening@affligem.be