attest van gezinssamenstelling

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van
hetzelfde gezin.
 

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jou aanvragen:
    •  jij zelf (enkel voor je eigen gezin)
    •  je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
    •  bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
    •  derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
    •  een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de
       aanvrager.
 

Vraag hier je attest aan.