Uittreksels uit de akten van de

burgerlijke stand


Het betreft hier afschriften of uittreksels van geboorte-, huwelijks-, scheidings-, overlijdens- of adoptieakten.
De uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand worden gratis afgeleverd.