Elektronische identiteitskaart (EID)

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kun je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kun je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen.
 
In de eID zit een microchip waarmee je:
    • je identiteit online kunt bevestigen,
    • documenten elektronisch kunt ondertekenen.
 
Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.
 

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.
 
De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar, uitgezonderd:
    • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
    • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de
       elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.
 
Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van je kaart.
 
Als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je 3 weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij je gemeente een nieuwe eID aan.
 

Procedure

 

Aanvragen (met oproepingskaart of op eigen initiatief)

    • Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijg je van de gemeente waar je woont, automatisch
       een oproepingskaart om je eID aan te vragen bij de dienst Burgerzaken van je
       gemeente. Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, krijg je automatisch
       een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.
    • In een aantal gevallen kun je ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij
       je gemeente:
            o als je eID verloren, gestolen of beschadigd is,
            o als je pasfoto niet meer gelijkend is,
            o als je van naam of geslacht verandert,
            o bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping,
            o als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.
    • Ga met je oproepingskaart, een recente pasfoto en je huidige identiteitskaart naar
       je gemeente om de eID aan te vragen.
 
Is je eID gestolen? Meld de diefstal van je eID eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van je gemeente) én daarna bij je gemeente.
 
Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag je het niet meer gebruiken.
 

Afhalen

Na 2 tot 3 weken krijg je per brief bericht dat je eID klaar ligt.
Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, staan in die brief ook een pincode en een pukcode.
    o Neem de brief met de codes mee naar het gemeentehuis als je je eID afhaalt.
    o Je pincode kun je bij de afhaling wijzigen als je dat wenst. Je hebt je
        pincode nodig elke keer je je eID wilt gebruiken.
    o Je hebt je pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of, als je
        je pincode niet meer kent, de pincode wilt wijzigen of deblokkeren.
 
In dringende gevallen kun je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen
1 of 2 dagen. Daarvoor betaal je wel meer.

 

Belgen in het buitenland

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.
 

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je eID breng je volgende zaken mee:
    • je oproepingskaart
    • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de
      voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
    • je huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.
 
Bij het afhalen van je eID:
    • je oude identiteitskaart
    • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop
       ook je pin- en pukcode vermeld staan.
 

Bedrag

De eID kost 19,30 euro.
In spoedprocedure kost de eID 109,60 euro (levering in de gemeente)
of 141,10 euro (levering in Brussel).

 

Meer info