BElgisch paspoort

Een Belgisch paspoort is een document om je identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kun je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.
 
Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en je foto bevat het ook je vingerafdrukken.
 
Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kunt ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.
 

Wat meebrengen

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:
    • je identiteitskaart
    • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de normen
      opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O)
    • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk
      aanwezig zijn.
 
Als je al een paspoort had, dan neem je ook het oude paspoort mee. Was je paspoort verloren of gestolen, dan breng je het attest van verlies (te verkrijgen bij de gemeente) of het attest van diefstal mee (te verkrijgen bij de politie).
 

Bedrag

Het Belgisch paspoort kost 80 euro.
Het paspoort via dringende procedure kost 260 euro.
Het paspoort via superdringende procedure kost 320 euro.
 

Voorwaarden

Zorg dat je tijdig je paspoort aanvraagt of vernieuwt. Het paspoort is:
    • 7 jaar geldig voor volwassenen,
    • 5 jaar voor minderjarigen.
 
Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.
 
De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
Als je pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kun je geen paspoort aanvragen!
 

Procedure

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats.
 
Vraag je paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens 5 werkdagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.
 
Er bestaan twee spoedprocedures:
    • dringende procedure: als de gemeente de aanvraag vóór 15 uur doorstuurt, kan
      het paspoort de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd.
    • superdringende procedure:
            o Als de gemeente de aanvraag vóór 15.30 uur doorstuurt, kan het paspoort
               nog dezelfde dag worden afgeleverd bij het loket van Binnenlandse Zaken in
               de Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, vlakbij het Centraal Station
               (4 uur en 30 minuten na de aanvraag).
            o Je kunt het paspoort ook aanvragen bij het loket in de Koloniënstraat 11 zelf,
               van maandag tot vrijdag (8u30 tot 19u45) en zaterdagvoormiddag (8u30 tot
               12u15). Betalingen kunnen enkel met de kaart.
            o Opgelet: een paspoort dat wordt aangevraagd op zaterdag in
               superdringende procedure (bij je gemeente of aan het loket in Brussel), zal
               pas de eerstvolgende werkdag vanaf 10u30 beschikbaar zijn bij het loket aan
               de Koloniënstraat.
 
Beide spoedprocedures zijn wel duurder. Voor de superdringende procedure gelden ook strengere voorwaarden:
    • Je paspoort mag in de laatste 5 jaar niet meer dan 1 keer verloren of gestolen zijn.
    • Je mag niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politionele of administratieve
      maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw paspoort verhindert.
    • Een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) moet vergezeld worden door minstens
      één ouder (vader of moeder) die op hetzelfde adres woont.
 
Is je paspoort gestolen? Meld de diefstal van je reisdocument eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van je gemeente) én daarna bij je gemeente.
 
Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of reisdocument is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag je het niet meer gebruiken. Als je met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het risico dat je het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet terugkeren. Laat bij de gemeente het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuw aan.
 

Belgen in het buitenland

Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden (enkel normale of dringende procedure - de superdringende procedure is niet mogelijk).
 
Op doorreis door België kunnen ze ook terecht bij het gemeentebestuur:
    • van hun laatste officiële woonplaats in België
    • van hun geboorteplaats in België (indien nooit gewoond in België)
    • van een Belgische gemeente naar keuze (indien nooit gewoond en niet geboren
      in België).
 

Meer info