Naamswijziging 

Je naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jou, de overheid en anderen in staat om je te identificeren. Onder bepaalde voorwaarden kun je uitzonderlijk je voornaam en/of familienaam laten wijzigen.
 

Voorwaarden

Je kunt uitzonderlijk je familienaam laten wijzigen als:
    • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
    • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
    • er ernstige redenen zijn
    • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
    • de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden
 

Procedure

Je dient je aanvraag schriftelijk (niet per e-mail of fax) in bij
 
Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook
zij van naam veranderen.
 
Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door je ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.
 
De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook je identiteitspapieren en eventueel rijbewijs te vernieuwen (op eigen kosten).
 

Wat bezorgen aan de FOD Justititue

    • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een
      geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het
      Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
    • een recent bewijs van verblijfplaats
    • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de
      staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
    • een uittreksel uit het strafregister
    • een bewijs van betaling van het registratierecht
 

Bedrag

Het registratierecht bedraagt 140 euro.
Die betaal je wanneer je de naamsverandering aanvraagt bij de FOD Justitie.

 

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).