Veranderen van voornaam

Je naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jou, de overheid en anderen in staat om je te identificeren.
Onder bepaalde voorwaarden kun je je voornaam en familienaam laten wijzigen. 
 

Voorwaarden

Je kunt je voornaam laten wijzigen als:
    • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
    • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
    • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
    • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden
 

Procedure

Om je voornaam te veranderen, contacteer je de burgerlijke stand van:
    • de gemeente waar je bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is
      ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige),
    • de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet meer in België
      bent gedomicilieerd,
    • de stad Brussel, als je nooit in België bent gedomicilieerd.
 
De procedure duurt maximaal 3 maanden. Door de voornaamswijziging ben je verplicht ook je identiteitspapieren en eventueel rijbewijs te vernieuwen (op eigen kosten).
 

Bedrag

Voornaamsverandering is gratis in Affligem.
 

Websites