NATIONALITEIT

affligem nationaliteit

 

De burgerlijke stand kan inlichtingen verstrekken over de toekenning, het verkrijgen, het verlies, het herkrijgen en over de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit. Een bewijs van nationaliteit kan afgeleverd worden op de dienst bevolking.