Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.
Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.
 

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.
 

Heb je nog een papieren rijbewijs? 

De papieren rijbewijzen zijn nog altijd geldig in België en in het buitenland, en dit tot 2033. Pas in 2033 zal het Europese bankkaartmodel verplicht zijn.
 
Een rijbewijs vernieuwen is enkel nodig wanneer je echt niet meer op je foto lijkt of wanneer je rijbewijs:
    • verloren of gestolen is,
    • beschadigd of onleesbaar geworden is,
    • door een buitenlandse overheid ingetrokken werd.
 
Wie toch in het buitenland een waarschuwing of een boete krijgt omdat zijn papieren rijbewijs niet meer geldig zou zijn, kan bij diezelfde buitenlandse overheid in beroep gaan. Stuur in dat geval dan voor alle zekerheid een attest van de lokale Belgische overheid of politie waarin de geldigheid van je rijbewijs wordt bevestigd.
 

Procedure

Je vraagt het Europese rijbewijs aan op de dienst bevolking in de gemeente waar je bent ingeschreven. Ook de omwisseling van je papieren rijbewijs naar het bankkaartmodel, vraagt je aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.
 

Wat meebrengen

    • identiteitskaart,
    • voorlopig rijbewijs,
    • document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum,
    • als de foto op je elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is,
      dan kan die gebruikt worden voor je rijbewijs. Is de foto op je eID niet gelijkend
      genoeg meer? Of wil je een andere foto op je rijbewijs?
      Breng dan ook een nieuwe foto mee.
 

Bedrag

Een Europees rijbewijs kost 25 euro.