Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.
 
Voor het besturen van voertuigen categorie B (personenwagen) bestaan er 3 modellen van voorlopig rijbewijs:
    • voorlopig rijbewijs mét begeleider: dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar,
    • voorlopig rijbewijs zonder begeleider: dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar
      of hernieuwbaar,
    • wanneer je voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden verlopen is, moet je 3 jaar
      wachten voor je opnieuw een voorlopig rijbewijs kan aanvragen voor dezelfde
      categorie. Je kan wel éénmalig een nieuw type voorlopig rijbewijs aanvragen.
      Dit is 12 maanden geldig.
 

Voorwaarden

Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 

Bijkomende voorwaarden

    • Voorlopig rijbewijs 36 maanden: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider
      afhalen vanaf 17 jaar. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het
      voorlopig rijbewijs.
 
    • Voorlopig rijbewijs 18 maanden: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur
      praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool je rijgeschikt acht
      om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de
      opleiding zonder begeleider mag afmaken.
 
    • Voorlopig rijbewijs 12 maanden: je voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden is niet
      langer geldig. Je moet minstens 6 uur rijles gevolgd hebben sinds het vervallen
      van je voorlopig rijbewijs en dit ook kunnen bewijzen. Je mag niet alleen rijden, ook
      al had je hiervoor een voorlopig rijbewijs van 18 maanden.
 
Voor de andere categorieën en subcategorieën van voertuigen (vrachtwagen, bus ...) bestaat een vierde soort voorlopig rijbewijs: 'Model 3'. Dit wordt afgegeven aan de kandidaat die geen praktische lessen heeft gevolgd in een rijschool en leert rijden met een begeleider. Maximaal twee begeleiders worden op dit voorlopig rijbewijs vermeld. Dit model is 12 maanden geldig.
 

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 

Wat meebrengen

    • het aanvraagformulier (bij een eerste aanvraag)
    • als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: het rijgeschiktheidsattest
    • als je een voorlopig rijbewijs 12 maanden aanvraagt: het rijgeschiktheidsattest. 
    • als de foto op je elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan
      kan die gebruikt worden voor je rijbewijs. Is de foto op je eID niet gelijkend genoeg
      meer of wil je een andere foto op je rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.
 

Bedrag

Het voorlopig rijbewijs kost 25 euro.
 

Regelgeving