Rijksregister

Iedereen heeft het recht op toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Iedere burger kan informatie krijgen over zijn eigen dossier.

 

affligem rijksregister

De aanvraag gebeurt bij de dienst bevolking of bij aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Fouten in het dossier kunnen aan de hand van  voldoende bewijselementen verbeterd worden. 

Alle info op.http://www.ibz.rrn.fgov.be/