Vlaams Rampenfonds

 

Schade aangericht door rampen in het Vlaamse Gewest 

Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade,
veroorzaakt door natuurfenomenen, die door de Vlaamse Regering als ramp worden
erkend.
 
Vanaf 1 januari 2020 is het decreet van 5 april 2019 in voege en wordt niet langer een
onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. 
Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden
gegroepeerd als RAMP en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.
Het volledige besluit vind je hier: www.codex.vlaanderen.be
 
De volgende wijzigingen zijn hierbij van belang:
 ● het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de
    eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen.
 
 ● Vanaf heden is het niet langer het gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf,
    die binnen 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot
    erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. 
    De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams
    Rampenfonds ter beschikking stelt. https://rampenfonds.vlaanderen.be
 
Voor verdere inlichtingen kan je terecht op de website van het Vlaams Rampenfonds