Ratten

Meldpunt gemeente

 

De gemeente heeft een samenwerkingsakkoord met Haviland afgesloten, waarbij er
de komende jaren van maart tot oktober door een erkende rattenverdelgingsfirma
maandelijkse controles uitgevoerd zullen worden.
 
Melden kan via het rattenmeldpunt van de gemeente: ratten@affligem.be
Vermeld duidelijk : naam en voornaam, adres, telefoon (gsm) en email-adres.
Je kan ook bellen naar : 053-64 00 12 – milieudienst Affligem.
 

Preventieve tips

    - Een rat! Wat nu? (PDF)

    - Rattenbestrijding (PDF)

 

 

Muskusratten

 

Ingevolge het koninklijk besluit van 22 mei 1970 is iedereen verplicht de muskusratten

te verdelgen op de gronden die hij in gebruik heeft.