grachten

leven leefmilieu grachten

De grachten langs de gemeentewegen worden regelmatig onderhouden. Problemen kunnen gemeld worden aan de dienst openbare werken. Grachten langs de rijkswegen (Brusselbaan N9) behoren tot de bevoegdheid van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, VITA gebouw, Luchthavenlaan 4 te 1800 Vilvoorde (T: 02-257 23 11 - F: 02-257 23 80, wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be)