SUBSIDIE van de gemeente Affligem

voor het aanplanten en

onderhouden van kleinschalige

landschapselementen

 

Kleine landschapselementen (KLE’s) zijn van groot belang voor het overleven van de streekeigen fauna en flora.

Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn belangrijk voor de erosiebestrijding op hellende gronden, tegelijk geven ze de dieren beschutting tegen zon, regen en wind.

Als bestuur willen we een extra inspanning leveren voor het aanplanten en behoud van autochtone bomen en struiken, daartoe verlenen we subsidies aan particulieren voor het aanplanten en onderhouden van streekeigen bomen en struiken gelegen buiten de woonzones.

Poelen verbeteren de biodiversiteit en zijn een kweekvijver voor enkele van onze koesterburen (boerenzwaluw, huiszwaluw, patrijs, laatvlieger, blauwborst, steenuil, …), om deze redenen komt de aanleg van poelen  eveneens in aanmerking voor subsidie.

Concreet kan men een maximale subsidie van € 200 bekomen per dossier, de aanplanten of poel(en) moeten gelegen zijn in de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, agrarisch gebied met landschappelijke waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied en valleigebied.

 

Het reglement (gemeenteraadsbesluit van 1 juli 2014)   

 

Aanvraagformulier toekenning aanplant

 

Meer info: Annick Van de Gucht

T: 053-64 00 12 

annick.vandegucht@affligem.be