Milieuvergunningen

pompînstallatie

 

Hinderlijke inrichtingen (fabrieken, werkplaatsen, machines, toestellen, …) mogen slechts opgericht, veranderd of verplaatst worden mits een passende milieuvergunning of het volgen van een meldingsprocedure.

De behandeling van de milieuaanvragen gebeurt in het kader van het Vlaams reglement voor de milieuvergunning (Vlarem). Dit verdeelt hinderlijke inrichtingen in drie klassen, volgens de aard en de opvang. Meer informatie: www.LNE.be

 

Kosten

  • 3 de klasse: € 50,00
  • 2 de klasse: € 350,00  
  • 1 ste klasse: € 1.500,00
  • 1 ste klasse met milieueffectenrapport: € 2.250,00