Fairtrade

 

Op advies van de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking), is op de gemeenteraad van 21 april 2010 een resolutie goedgekeurd dat van Affligem een gemeente moet maken die eerlijke wereldhandel ondersteunt en promoot. Het gemeentebestuur is zich bewust van het belang van eerlijke handel in de wereldhandelsrelaties en is overtuigd binnen de grenzen en bevoegdheden van de gemeente een rol te kunnen spelen in de ondersteuning, bewustmaking en aanmoediging van eerlijke handel.
Daarom gebruikt het gemeentepersoneel sinds 2010 Fairtrade-koffie en sedert 2011 kunnen zij ook genieten van streekfruit. De gemeenteraad keurde ook unaniem de "schoneklerenresolutie" goed in november 2011.

In mei 2012 kreeg onze gemeente de titel van Fair Trade Gemeente toegekend.

 

Wij blijven op zoek naar verenigingen, handelaars, evenementen die wensen mee te stappen in dit verhaal van eerlijke handel. Neem gewoon contact op met de trekkersgroep en we komen graag (nog eens) bij je langs.
Voor meer informatie kan u surfen naar http://www.fairtradegemeenten.be of u kan zich wenden tot de dienst Welzijn & Cultuur.

 

Fairtradeadressen in de gemeente Affligem