samenleving

leven samenleving - taalplein

 

OPROEP NAAR KANDIDATEN VOOR DE WERKGROEPEN INTEGRATIE EN GELIJKE KANSEN

 
WAT: De werkgroepen INTEGRATIE en GELIJKE KANSEN zullen advies geven aan de gemeente over volgende onderwerpen: integratie, armoede, andersvaliden, holebi’s, gender en toegankelijkheid.
 
WIE: Iedere inwoner uit Affligem die interesse toont en actief wil meewerken om deze thema’s uit te werken.
 
PRAKTISCH: Hoe integratie en gelijke kansen opnemen in het beleidsplan van de gemeente en alle raden.
 
Voor integratie: 
uitwerken onthaalbeleid bv. onthaalmap, informatie
             uitwerken taalbeleid, Nederlands leren bv. taallessen, oefen- en   contact-
             initiatieven (bijvoorbeeld Café Combinne in samenwerking met Vormingplus)
             inburgeringscoaches
             organisatie wereldfeest
 
Voor armoede:   
uitwerken van armoedebeleid bv. wonen en huisvesting,energie, vrije tijd, onderwijs, administratieve hulp en huiswerkbegeleiding
 
Voor andersvaliden:
 bv. begeleiding, mobiliteit, cultuur en sportaanbod
 
Voor holebi’s: 
informatie en sensibilisatie
 
Voor toegankelijkheid: 
gelijkaardige kansen geven aan iedereen bv. mobiliteit, publiekstoegankelijke gebouwen, onderwijs , toerisme, sport, cultuur
 
DOELSTELLING: samen zorgen voor een gedeelde toekomst met gelijke kansen, gelijke rechten en plichten en wederzijds respect
 
HOE zich kandidaat stellen: een briefje of mailtje naar Dienst Welzijn & Cultuur, Leen Pauwels,
leen.pauwels@affligem.be - Bellestraat 99, 1790 Affligem – 053/64 00 45
 
 
BEDANKT!
 
WERKGROEP INTEGRATIE EN GELIJKE KANSEN