Welzijn & Gezondheid, Gezonde gemeente 

Affligem is een Warme Gemeente!

1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen… een ontluisterend cijfer, dat zich dan ook  vertaalt in het hoge suïcidecijfer in Vlaanderen. Tijd om daar iets aan te doen! Dat is ook de motivatie van Affligem, die ingestapt is in het project Warme Steden en Gemeenten samen met 41 andere steden en gemeenten. Affligem draagt zo een steentje bij aan het verhogen van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. 
 
Affligem verenigt alle organisaties die werken naar kinderen en jongeren en hun mentaal welzijn. Zo worden de krachten gebundeld om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen. Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor gezondheid en welbevinden in het latere leven en vermijdt veel psychisch leed. 
 
Het einddoel? Een veilige plek, waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten.  
Daarbij baseert Affligem zich op 8 pijlers om veerkracht te versterken:
    1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren
    2. Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan
    3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling
    4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving
    5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid
    6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving
    7. Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg naar hulp vinden
    8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid
 
Wij worden begeleid door Logo Zenneland ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven,  de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven. 
Warme William staat intussen in het Affligems straatbeeld.  De Warme William campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel. 
 
Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be
 

Consortium

Fonds GavoorGeluk: http://www.gavoorgeluk.be
Vlaams instituut Gezond Leven: https://www.gezondleven.be
 
logo warm affligem klein   

 

Activiteitenkalender.

Elk jaar worden acties georganiseerd om gezondheid onder de aandacht te brengen. Voel je vrij om deel te nemen en breng je buren, familie en vrienden mee.
 

Heb je onze gezondheidskalender 2020 al in huis? Die loopt tot en met januari 2021.

Je kan hem gratis ophalen aan het onthaal van het gemeentehuis, in de bibliotheek of in de sporthal.

 

De kalender vanaf februari 2020 kan je verkrijgen op Affligem Kermist en daarna ook op de plaatsen die hierboven staan.

Ook dit jaar is er extra aandacht voor geestelijke gezondheid. Want ook wie fit is, kan eens een mindere dag hebben.

 

warme william klein

 

De aandachtsdagen in onze kalender:

 

14 februari: start Vlaamse Week tegen Pesten 
3 maart: Internationale dag van de slaap 
22 april: Buitenspeeldag
16 mei: Start Week van de Opvoeding 
1 juni: dag van de ouders
30 juli: dag van de vriendschap
12 augustus: Internationale dag van de jeugd
1 september: start van het nieuwe schooljaar
1 oktober: start 10-daagse geestelijke gezondheid 
20 november: Internationale kinderrechtendag
4 december: Actiedag 4 voor 12 
21 januari: wereldknuffeldag
 
Doe jij ook mee? 
Mei = tabakstop & strijd tegen baarmoederhalskanker 

 

Tabakstop

 
Bij Tabakstop kan je gratis terecht voor informatie over roken en verslaving, telefonische coaching bij het stoppen met roken en opvolging tijdens en nadat je bent gestopt. Het online rookstopprogramma iCoach begeleidt je bij je rookstoppoging.
 
Ook in Corona-tijden is het belangrijk om te stoppen met roken. Mensen met respiratoire aandoeningen (al dan niet ten gevolge van het roken) hebben meer risico om ernstigere COVID-19 symptomen te vertonen. Het is daarom meer dan ooit aangewezen om te stoppen met roken en daar kan een tabakoloog jou bij helpen. Dankzij rookstopbegeleiding op afstand via beeldbellen of telefonisch contact, kan je ook in deze periode met strenge maatregelen je laten begeleiden door een tabakoloog.
 
Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte. In België sterven elk jaar gemiddeld 50 mensen per dag aan de gevolgen ervan. Uit onderzoek blijkt dat rokers meer kans maken op een geslaagde rookstoppoging als ze gebruik maken van professionele ondersteuning. 
 
Meer info: www.tabakstop.be of bel naar tabakstop: 0800 111 00
 

Baarmoederhalskanker

 

Tijdig opsporen is belangrijk!

Afwijkende cellen in de baarmoederhals worden opgespoord aan de hand van een uitstrijkje. Baarmoederhalskanker ontwikkelt zich zeer langzaam en heeft een voorstadium waarbij er al een letsel is, maar nog geen kanker.

 

Door om de 3 jaar een uitstrijkje van je baarmoederhals te laten uitvoeren kan baarmoederhalskanker voorkomen worden, letsels worden weggenomen vooraleer ze evolueren naar baarmoederhalskanker. Wanneer je er op tijd bij bent, is de behandeling minder zwaar en de kans om volledig te genezen veel groter -  gratis uitstrijkje tussen 25 tot en met 64 jaar.

 

De Vlaamse overheid biedt dit bevolkingsonderzoek aan maar omdat de komende weken cruciaal zijn in het bestrijden van de corona-pandemie is dit onderzoek voorlopig opgeschort. Er wordt vanuit de overheid aangeraden om te wachten met een uitstrijkje te plannen tot na de corona-epidemie.

 

Vragen over het bevolkingsonderzoek?
Contacteer het Centrum voor Kankeropsporing (0800 60 160) of

stuur een mailtje naar info@bevolkingsonderzoek.be of gezondegemeente@affligem.be