welzijn en gezondheid

FOD Sociale Zekerheid

Een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (beter gekend onder de naam FOD sociale zekerheid) houdt elke eerste maandag van de maand zitdag in het OCMW-Sociaal Huis te Affligem en dit telkens van 13.30 uur tot 14.30 uur. Je kan er terecht met vragen en problemen rond je dossier (aanvragen omtrent erkenning, uitkeringen, attesten, voordelen en rechten ingevolge een handicap, ...).

 

Je kan voor informatie steeds terecht op het telefoonnummer 053-64 00 70.