WELZIJN EN GEZONDHEID

Tewerkstelling

Mensen die gerechtigd zijn op (equivalent) leefloon en in Affligem wonen, kunnen door het OCMW worden tewerkgesteld gedurende de periode die nodig is om volledig uitkeringsgerechtigd werkloos te zijn.