welzijn en gezondheid

Energiearmoede

Een persoon is in energiearmoede wanneer hij/zij bijzondere moeilijkheden ondervindt om zijn/haar woonst te voorzien van de energie die noodzakelijk is om aan zijn/haar elementaire noden te voldoen, onder meer omwille van ontoereikende middelen en onaangepaste woonomstandigheden.

 

Lokale adviescommissie (energieschulden)

De Lokale Adviescommissie (=LAC) geeft advies over betalingsfaciliteiten of een eventuele afsluiting van water of elektriciteit/gas voor klanten die te maken hebben met achterstallige facturen bij de sociale leverancier FLUVIUS (gas/elektriciteit) of FARYS (water). Indien verschillende pogingen tot invorderen mislukken verzoekt de (sociale) leverancier elk individueel dossier te behandelen op de Lokale adviescommissie. De commissie bestaat uit een voorzitter ( hoofdmaatschappelijk werker), een raadslid en een vertegenwoordiger van Fluvius / Farys. De klant zelf wordt uitgenodigd, maar is niet verplicht aanwezig te zijn. Het dossier wordt besproken en er worden maatregelen afgesproken om het openstaand saldo aan te zuiveren. Dit resulteert in een beslissing die bindend is voor alle betrokken partijen. Deze wordt aangetekend verzonden naar de betrokken cliënten.

 

OPLADEN BUDGETMETER VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS

 

WAT IS EEN BUDGETMETER? 

 
Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij u op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat u verbruikt. U plaatst vooraf een bepaald bedrag op uw budgetmeterkaart. Deze kaart plaatst u in de budgetmeter: zolang het bedrag niet is opgebruikt, kunt u elektriciteit en/of gas verbruiken.
 
Met een budgetmeter kunt u uw budget beter beheren en het verbruik goed opvolgen.
 
 

VOORWAARDEN

 
U kunt de plaatsing van een budgetmeter niet weigeren als:
 
u elektriciteit of aardgas geleverd krijgt via de sociale leverancier FLUVIUS,
de facturen voor het verbruik hiervan niet betaald zijn,
de netbeheerder u per aangetekende brief in gebreke gesteld heeft.
 
De netbeheerder is verplicht de budgetmeter uit te schakelen wanneer:
 
al uw openstaande schulden bij de netbeheerder zijn betaald,
u een contract met een commerciële leverancier hebt afgesloten die u van elektriciteit en/of aardgas zal voorzien na het uitschakelen van de budgetmeter.
 
 

BIJKOMENDE INFORMATIE

 
FLUVIUS – Industrielaan 2 – 9320 Erembodegem – 078 35 35 34
Raadpleeg de site van fluvius voor meer informatie over de budgetmeter.
 
Oplaadpunt OCMW van Affligem: 
Bellestraat 101 (boven de bibliotheek) – 1790 Affligem – 053 64 00 70
Maandag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur
Dinsdag en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur
Woensdag van 09.00 tot 18.00 uur
Zaterdag en zondag van 10.00 tot 13.00 uur
 
Oplaadpunten in de buurt van Affligem: