welzijn en gezondheid

Financiële steunverlening

Mensen met een laag inkomen kunnen soms aanspraak maken op bijkomende financiële hulp. Indien jouw inkomen ontoereikend is om sommige kosten te betalen (bv. medische kosten, kosten voor (buiten)schoolse activiteiten voor kinderen, aankoop stookolie,…) kan het OCMW jou, na een sociaal- en financieel onderzoek, een bijzondere financiële hulp toekennen, al dan niet terugvorderbaar.