welzijn en gezondheid

Steunverlening aan kandidaat- politiek vluchtelingen

 

Asielzoekers die in België een verblijfsstatuut verwerven en voldoen aan specifieke voorwaarden, openen bijgevolg het recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze dienstverlening, aangeboden door het OCMW, houdt meer in dan enkel het bieden van financiële hulp die equivalent staat aan het leefloon.

De maatschappelijk werker staat hierbij ook in voor het bevorderen van een degelijke integratie. Deze opdracht wordt onder meer gerealiseerd door ondersteuning te bieden op vlak van huisvesting, tewerkstelling, opleidingsmogelijkheden en het aanbieden van diverse informatie.

 

Voor meer informatie rond opvanginitiatieven voor politiek vluchtelingen, klik hier.