KLACHTENFORMULIER OCMW

 

U heeft een klacht over de dienst- of hulpverlening en u wenst dit te melden?
Het OCMW van Affligem beschikt over een klachtenreglement, zodat er op een objectieve manier aan klachtenbehandeling kan worden gedaan. Iedereen die in contact komt met het OCMW van Affligem kan dus een klacht indienen.
Daarnaast geeft het opvolgen van klachten ons als organisatie de mogelijkheid om de kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening te waarborgen en te verbeteren.

 

Wat u moet weten als u een klacht hebt?

 

Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een burger over het (niet)-optreden van de OCMW-diensten. Een klacht moet concreet zijn en specifiek.
De klachtenprocedure is niet van toepassing op: anonieme klachten, vage klachten, klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure, klachten die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich meer dan zes maanden geleden voordeden klachten over zaken waar de klager geen persoonlijk belang bij heeft.

Wie kan een klacht indienen?
Elke gebruiker van de dienstverlening van het OCMW kan een klacht indienen. Het kan gaan om een burger, bezoeker, bedrijf… Anonieme klachten worden niet behandeld.

 

Ik dien een klacht in…


Wat moet ik doen?
Vul het klachtenformulier op papier of elektronisch in (zie verder). U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. U kunt dit klachtenformulier ook verkrijgen aan de balie van het OCMW.
U kunt het klachtenformulier opsturen naar het adres dat u aan de rechterkant vindt.
U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.
U kunt het klachtenformulier afgeven aan de klachtencoördinator van het OCMW.

Wat gebeurt er met mijn klacht?
Uw klacht wordt grondig behandeld. Er wordt eerst nagekeken of uw klacht ontvankelijk is. Alle ontvankelijke klachten worden verder behandeld. U krijgt binnen de 40 kalenderdagen een antwoord.

Wat kan ik verwachten?
Klachten worden ernstig genomen. Het OCMW probeert op iedere klacht passend te reageren. Een klacht kan een goede aanleiding zijn om verder werk te maken van de dienstverlening, een procedure te vereenvoudigen indien nodig…

Bescherming van de privacy
De privacy wordt maximaal beschermd. We vragen wel uw naam te noteren, anonieme klachten worden niet verwerkt.

Klachtenreglement ocmw

Klachtenformulier

 

Naam*
Voornaam*
Straat *
Huisnummer*
Bus
Postnummer en gemeente*
Telefoonnummer
E-mailadres*
Waar heeft de klacht betrekking op?*
Omschrijving van de klacht
*

 

 

Bijlage 1
Bijlage 2