welzijn en gezondheid

Aanvragen leefloon

 

Indien jouw inkomen ontoereikend is en je niet in staat bent dit te verwerven, indien je in financiële moeilijkheden geraakt omdat je jouw uitkering (pensioen, werkloosheid, ziekte-uitkering, kinderbijslag,…) niet tijdig ontvangt, kan het OCMW je een leefloon toekennen of een voorschot toestaan (al dan niet in de vorm van een leefloon). Deze voorschotten worden rechtstreeks teruggevorderd bij de uitbetalende dienst.