welzijn en gezondheid

Lokaal opvanginitiatief voor politieke vluchtelingen (LOI)

 

Een LOI (Lokaal Opvang Initiatief) staat in voor de opvang van kandidaat vluchtelingen en wordt gesubsidieerd door de federale overheid. Het OCMW werkt hierbij nauw samen met FEDASIL (Federaal Agentschap Voor De Opvang Van Asielzoekers).

Asielzoekers kunnen enkel aanspraak maken op een LOI indien zij door FEDASIL aan een specifiek OCMW worden toegewezen. Het recht op materiële hulpverlening wordt toegekend gedurende de gehele asielprocedure.

De maatschappelijk werker staat hierbij in voor de medische, maatschappelijke en psychosociale begeleiding van iedere bewoner. De integratie van de bewoner wordt hierbij prioritair gesteld.

OCMW Affligem heeft een opvangcapaciteit van 6 plaatsen voor alleenstaande mannen gevestigd op 1 enkele locatie te Affligem.

Wanneer de asielprocedure wordt beëindigd aan de hand van een beslissing is de bewoner verplicht het LOI te verlaten.

Bij een positieve beslissing verkrijgt de asielzoeker het recht om in België te verblijven.  Bijgevolg moet de bewoner op zoek gaan naar een eigen woonst in een regio naar keuze.

Indien de beslissing negatief blijkt, moet de bewoner België verlaten. Het OCMW kan hierbij, in samenwerking met FEDASIL, ondersteuning bieden bij de vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.