Welzijn en gezondheid

Opvoedingsbijstand

Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van verschillende lokale diensten en organisaties die werken voor en met kinderen, jongeren en gezinnen in Affligem.
 
Je kan er terecht …
… met grote en kleine vragen, over grote en kleine kinderen.
… voor informatie over en ondersteuning bij opvoeding, welzijn en gezondheid
… om anderen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen
… om te ontspannen en een fijne tijd beleven
… om iets bij te leren

 

Kind & Gezin

Elke donderdag voormiddag kan u terecht bij de verpleegster van K&G tijdens het vrije inloopmoment.

 

Tijdens het inloopmoment kunnen verschillende thema's aan bod komen. Heb je vragen rond opvoeding, zoekt u kinderopvang, heeft u hulp nodig bij de inschrijving van je kindje op school, ...? De regioverpleegkundige ondersteunt jou en zoekt graag samen met jou naar een gepaste oplossing.

 

De gehoortesten zullen ook doorgaan op deze locatie en niet meer in de muziekschool. Bij voorkeur gebeurt de gehoortest in de eerste levensweken. Dit contactmoment wordt tijdens het eerste huisbezoek samen met de verpleegkundige vastgelegd.

 

Heeft u ondertussen nog andere vragen voor ons, dan kan u altijd terecht op de kindengezin-lijn 078-15 01 00 (8uur - 10 uur).

 

U kan het Sociaal Huis telefonisch bereiken op het nummer 053-64 00 70 of via e-mail sociaalhuis@affligem.be

 

1 Gezin 1 Plan

Een eerstelijnspsycholoog richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun gezin, met milde tot matige psychologische klachten.
Het gratis aanbod bestaat uit een kortdurend traject van maximaal 8 gesprekken, die kunnen gaan over omgaan met moeilijke situaties (bv. echtscheiding), omgaan met emoties (bv. onzekerheid), ...
 
Als ouder/opvoeder/jongere kan je niet zelf een afspraak maken, dit gebeurt steeds na doorverwijzing. 
Meer info over het aanbod en de aanmeldingsprocedure is terug te vinden op de website www.1g1p.be.
Sociaal Huis Affligem - 053-64 00 70
Huis van het Kind Affligem - 053-64 00 92