welzijn en gezondheid

Poetshulp

De poetsdienst van het OCMW Affligem staat ter beschikking van bejaarde en/of mensen met een beperking die, omwille van gezondheidsproblemen of bijzondere sociale omstandigheden, tijdelijk of definitief, niet meer zelf kunnen instaan voor het normale wekelijkse onderhoud van hun woning. De poetsvrouw/man komt wekelijks of om de 2 weken bij jou langs gedurende een halve dag.
 
De bijdrage wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen en bedraagt maximum € 8,50/uur.