welzijn en gezondheid

Dienst schuldhulpverlening van het OCMW Affligem

Problemen met achterstallige energiefacturen? Je kan bepaalde rekeningen niet (meer) betalen? Schulden die zich opstapelen?

 

De dienst schuldhulpverlening beoogt een menswaardig leven te bieden aan mensen,ondanks hun (grote) schuldenlast. Sinds 28/10/2002 is het OCMW Affligem, door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (afdeling Inspectie, toezicht en welzijn), erkend als instelling voor schuldbemiddeling.

 

Met alle vragen omtrent het betalen van je rekeningen en de eventuele problemen die je hierbij ondervindt, kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW. Wij verstrekken informatie, helpen bij administratie, onderhandelen met schuldeisers, ...

 

De dienst schuldhulpverlening van het OCMW Affligem omvat 4 facetten:

 

1.  Budgetbegeleiding: hulp bij het beheer van het eigen budget van cliënten met

     betalingsmoeilijkheden.

        - De maatschappelijk assistent begleidt jou intensief bij het uitvoeren van de

           financiële administratie.

        - Samen maken we een financieel plan op, zodat je opnieuw inzicht en

           duidelijkheid verwerft in jouw eigen financiële situatie.

        - Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de verrichtingen.

 

2.  Budgetbeheer: beheer van het inkomen door het OCMW.

        - De maatschappelijk assistent begeleidt jou intensief bij het uitvoeren van

           de financiële administratie.

        - Samen maken we een financieel plan op, zodat je opnieuw inzicht en 

           duidelijkheid verwerft in de eigen financiële situatie.

        - Het verschil met budgetbegeleiding is dat de betalingen met jouw inkomen

           worden uitgevoerd door de sociale dienst via de budgetrekening.

 

3.  Schuldbemiddeling: bemiddeling met schuldeisers voor afbetalingsregelingen.

        - De maatschappelijk werker bemiddelt tussen schuldeiser en schuldenaar en

           tracht passende betalingsfaciliteiten te bekomen voor de gemaakte schulden.

        - Je kan deze hulpverlening aanvullen met budgetbegeleiding of budgetbeheer.

 

4.  Collectieve schuldenregeling: schuldbemiddeling binnen gerechtelijk kader, hulp

     bij het opstellen van een verzoekschrift.

        - Wanneer jouw inkomen onvoldoende is voor het afbetalen van de schulden,

           kan je onder bepaalde voorwaarden terecht bij de dienst collectieve

           schuldenregeling.

        - Er wordt een verzoekschrift bij de arbeidsrechter ingediend ten einde een

           collectieve schuldenregeling aan te vragen.

        - De arbeidsrechter onderzoekt het dossier en oordeelt over de toelaatbaarheid.

        - Indien wenselijk/noodzakelijk kan je deze hulpverlening aanvullen met

           budgetbegeleiding of budgetbeheer.