welzijn en gezondheid

Stookoliefonds

Mensen die verwarmen met stookolie, petroleum of propaangas en over een begrensd inkomen beschikken of in schuldoverlast zijn, kunnen beroep doen op een stookolietoelage bij het OCMW.

 

De aanvraag dient bij het OCMW ingediend te worden binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof. De premie bedraagt 0,14€ per liter, met een maximum van 1500 liter per jaar of €210 per jaar.