WELZIJN EN GEZONDHEID

Woonproblemen

Mensen die plots, omwille van omstandigheden, geen dak meer hebben boven hun hoofd, kunnen eventueel en tijdelijk (maximum 3 maanden) terecht in de transitwoning van het OCMW in afwachting van het vinden van een andere huurwoning.