mantelzorg

Mantelzorg is de extra zorg die iemand geeft aan een zorgbehoevende persoon uit zijn directe omgeving. 'Extra zorg' valt buiten de zorg die iedereen normaal verleent. Het is een aanvullende zorg die taken omvat die de zorgbehoevende niet (meer) kan ingevolge zijn/haar ziekte/handicap. Het gaat hier niet over de zorg die verleend wordt door professionele zorgverleners.

De mantelzorg is niet eenmalig of sporadisch, maar regelmatig. De zorg vloeit voort uit de familiale en/of sociale, affectieve relatie die de mantelzorger heeft met de zorgbehoevende persoon. De mantelzorger doet dit niet vanuit een hulpverlenend beroep of vanuit georganiseerd vrijwilligerswerk. Hij/zij wordt er niet voor betaald.

 

De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt vaak verward met de Vlaamse zorgverzekering. De Vlaamse zorgverzekering is een maandelijkse zorgvergoeding van 130 euro als tegemoetkoming in de niet-medische kosten voor zwaar zorgbehoevende personen. 'Niet-medische kosten' zijn bijvoorbeeld poetshulp, de aankoop van hulpmiddelen, het eventueel betalen van een mantelzorger. Deze tegemoetkoming wordt betaald aan de zorgbehoevende persoon. Meer info over de Vlaamse zorgverzekering.

 

De gemeentelijke mantelzorgpremie van 15 euro wordt maandelijks toegekend aan de mantelzorger en staat los van de niet-medische kosten van de zorgbehoevende persoon. Deze premie kan de mantelzorger gebruiken voor zijn/haar vervoerskosten, voor een ontspannende activiteit... De gemeente toont hiermee dat ze de inzet van de mantelzorger naar waarde schat.

 

Je dient een aanvraag te doen bij de sociale dienst van het OCMW.

Reglement en de voorwaarden van de gemeentelijke mantelzorgpremie (PDF)

 

logo_sociaal_huis_contact

 

logo ocmw

 

OCMW - Sociaal Huis

 

  • Walter De Donder (burgemeester) 

        Walter.dedonder@affligem.be

  • Frédéric Pipelers (algemeen directeur)

        frederic.pipelers@affligem.be

 

Sociale Dienst

 

socialedienst@affligem.be

  •  
  • Administratie

 

  • Jessy Stijlemans 

        Jessy.stijlemans@affligem.be

 

Bellestraat 101

1790 Affligem

T 053-64 00 70

 

Openingsuren

  9.00 -12.00 13.30 -16.00 18.00-20.00
ma open open    
di open   open
wo open open    
do open open    
vr open