mindermobielencentrale

  • om boodschappen te doen,
  • om familie te bezoeken,
  • voor een afspraak bij de dokter,
  • voor een afspraak bij de kapper,
  • ……….

 

bieden wij vervoer van en naar de woning voor senioren en mensen met een beperking die in Affligem wonen. De vervoersmogelijkheden zijn wat betreft de regio beperkt tot de Vlaamse regio voor zover de vrijwillige chauffeur dit traject aanvaardt.

 

De MMC wil mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen (maximum 2 maal het leefloonbedrag volgens de overeenkomstige categorie) toch de nodige transportmogelijkheden bieden. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 10 voor een volledig kalenderjaar en € 5 vanaf 1 juli. Per kilometer betaalt de cliënt aan de chauffeur

€ 0,32.

 

Dienstreglement MMC