Parkeerkaart

De parkeerkaart kan worden toegekend aan de volgende personen :

 

  • personen die door een blijvende invaliditeit van ten minste 80 % getroffen zijn;
  • personen wiens gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een vermindering van de graad van zelfredzaamheid met ten minste 12 punten, bepaald overeenkomstig de handleiding en de schaal die van toepassing zijn in het kader van de wetgeving inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
  • personen die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50 % bedraagt
  • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn;
  • burgerlijke en oorlogsinvaliden met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit;
  • personen met ernstige hart- en astmaproblemen, die slechts korte afstanden kunnen afleggen.

 

De kaart kan steeds worden aangevraagd door middel van formulieren die beschikbaar zijn bij de bevolkingsdienst (contactgegevens rechts). Tot op heden werden de aanvragers niet onderworpen aan een systematische geneeskundige controle, waardoor er soms een parkeerkaart werd toegekend aan personen die daar geen recht op hadden. Indien het om een nieuwe aanvraag gaat, kan de betrokkene opgeroepen worden voor een medisch onderzoek.

Dienst bevolking

 

Bellestraat 99, 1790 Affligem

T 053-64 00 01

F 053-68 04 80

bevolking@affligem.be

 

Openingsuren - OP AFSPRAAK

  9.00 -12.00 13.30 -16.00 18.00-20.00
ma open open    
di open   open
wo open open    
do open open    
vr open    

 

Hoe een afspraak maken?

Via de afsprakenmodule: