Jeugdbeleid

Meerjarenplan 2020- 2025

In 2020 werd door de gemeente Affligem een plan voorgesteld met de doelstellingen
die bereikt moeten worden de komende zes jaar. Daarna zijn het weer verkiezingen en
kunnen nieuwe doelen vastgelegd worden.
 
De acties voor jeugd zijn verweven in doelstellingen voor heel de cluster Vrije Tijd
(senioren, cultuur, sport, bibliotheek, toerisme).
De algemene doelstelling voor deze cluster is "Het gemeentebestuur stimuleert en
ondersteunt een kwalitatieve vrijetijdsbesteding, met specifieke aandacht voor
gemeenschapsvorming en ontmoetingskansen"
 
Daaronder vallen drie grote operationele doelstellingen:
    - investeren in kwalitatieve en toegankelijke vrijetijdsinfrastructuur en het onderhoud
      ervan
    - stimuleren en ondersteunen van verenigingen
    - creëren van een gevarieerd vrijetijdsaanbod en maximale ontmoetingskansen
 
Als je meer wil weten, vind je alle acties voor de cluster vrije tijd hier terug, samen met de bedragen die voor de uitvoering voorzien zijn.
 

Geschiedenis

klein_beleid_logo jbp

Vroeger werden de doelen voor jeugd ook verzameld, maar heette het nog jeugdbeleidsplan.
Hieronder kan je lezen welke acties wel uitgevoerd werden en welke niet:

- Verantwoordingsnota 2011

- Verantwoordingsnota 2012 

- Concept van de verantwoordingsnota 2013 

 

 

E-loket

In het e-loket kunen subsidies aanvraagd worden voor

  • de werking van elke jeugdbeweging (door de groepsleiding aangevraagd);
  • een project dat voor en door jongeren opgestart wordt (door de jongeren in kwestie aangevraagd);
  • de terugbetaling van een animatorcursus als de jongere in Affligem woont en/of lid is van een jeugdvereniging.

Om de voorwaarden te kennen lees je best het subsidiereglement

 

Hier staan ook

  • alle formulieren om in te schrijven voor activiteiten.
  • aanvragen van een speelstraat (bij "inschrijven voor activiteiten")

 

De formulieren kan je ook downloaden en doorsturen aan de jeugdconsulent of afgeven op de jeugddienst.