meerjarenplan

Het meerjarenplan is het beleidsdocument dat aan de start van de legislatuur wordt opgemaakt voor een periode van 6 jaar. Het bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en toelichtingen. Daarnaast wordt er ook nog bijkomende documentatie op elektronische wijze ter beschikking gesteld. 
 
In het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen opgenomen, met vermelding van de financiële consequenties die deze beleidskeuze met zich meebrengen. 
Het meerjarenplan geeft met andere woorden een mooi inzicht in de wijze waarop het bestuur haar strategie wenst te realiseren in de komende 6 jaar van de beleidscyclus.

 

Meerjarenplan 2020 - 2025

 

Meerjarenplan 2020 - 2025 (PDF) - publicatiedatum website: 16/12/2019

 

Bijkomende documentatie bij meerjarenplan 2020 - 2025: