Nieuwe BIB 1

 

BIBLIOTHEEKDIENST 

 
We doen veel meer dan alleen maar boeken uitlenen. We maken kennis, informatie, cultuur en ontspanning toegankelijk voor iedereen. We organiseren activiteiten en stellen een informatieaanbod ter beschikking (kranten, tijdschriften, gratis internet, grote letterboeken, dvd’s, luisterboeken, makkelijk lezen boeken, materiaal om Nederlands te leren en te oefenen, … ). Dat alles in een nieuw en ruim gebouw met een leuke vertelhoek, een grote leestafel en een studietafel. 
 

Onze taken:  

 

secretariaat van de BIB-raad die advies geeft over het bibliotheekbeleid van onze gemeente;  

uitvoeren van het gemeentelijk bibliotheekbeleid; 

 

  1. ter beschikking stellen van een kennis- en informatieaanbod, van een cultuur- en ontspanningsaanbod en het actief beantwoorden van informatievragen;  
  2. inzetten op volgende kerndomeinen: leesbevordering voor alle doelgroepen, mediawijsheid, e-inclusie, scholenwerking, promoten van leescultuur;  
  3. samenwerken met andere culturele en educatieve partners, zowel lokaal als regionaal; 

 

https://affligem.bibliotheek.be/