gemeentehuis

 

Secretarie

De secretarie heeft een interne opdracht de administratieve ondersteuning van de gemeentelijke bestuursorganen en diensten, m.a.w. de algemeen directeur, het college van burgemeester en schepenen  en de gemeenteraad en de andere gemeentelijke diensten.

Tot de voornaamste taken van deze dienst behoren:

  • dagorde van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad
  • de notulen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen
  • de bijeenroeping van de gemeenteraad,
  • het Bijzonder Onderhandelingscomité en het hoger Overlegcomité;
  • het typen notulen Bijzonder Onderhandelingscomité en van het Hoger Overlegcomité;
  • het maken van uittreksels notulen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen;
  • het bijhouden van het register in- en uitgaande briefwisseling;
  • klassement secretariaat;
  • bediening telefooncentrale;
  • de agenda, de notulen, de rekening, het budget en de gemeentearchieven liggen er ter inzage van de bevolking.