gemeentehuis

 

Dienst personeelszaken

Deze dienst heeft in de eerste plaats een interne taak en staat in voor o.a.:

  • de personeelsadministratie (bijhouden individuele dossiers, aangifte arbeidsongevallen, afspraken met de arbeidsgeneeskundige dienst, verlofadministratie);
  • geldelijk en administratief statuut;
  • opvolgen van de wetgeving inzake personeelsaangelegenheden;
  • het opmaken van de ontwerpbeslissingen betreffende het gemeentepersoneel;
  • organiseren en bijhouden van de individuele vorming;
  • volledige loonadministratie met in eigen beheer berekenen en uitbetalen van de wedden en vergoedingen;
  • begroting van de personeelskosten.