gemeentehuis

 

Dienst ruimtelijke ordening

en leefmilieu

De dienst "Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu" staat in voor:

  • de administratieve afhandeling van bouw- en verkavelingsdossiers (vergunningen, beroepen, overtredingen), stedenbouwkundige attesten hinderlijke inrichtingen, vergunningen de commodo et incommodo;
  • het kappen van bomen;
  • kadaster;
  • krotopruiming;
  • verstrekken van informatie aangaande het gewestplan;
  • de bijzondere plannen van aanleg;
  • goedgekeurde verkavelingen, kadastrale gegevens, e.d.m.;
  • de voorbereiding van plannen van aanleg;
  • plantsoenen.