Sociale dienst – OCMW

De sociale dienst, bestaande uit maatschappelijk werk(st)ers, staat ter beschikking van de Affligemse burgers voor het zoeken naar een passende oplossing voor hun problemen, zoals:

 

  • aanvragen leefloon
  • aanvragen financiële steunverlening
  • psycho- sociale bijstand
  • administratieve hulpverlening
  • begeleiding tewerkstelling
  • huisvesting
  • stookoliefonds
  • socio-culturele participatie
  • opladen budgetmeter

 

dienstreglement OCMW

 

De medewerkers van de sociale dienst en hun bereikbaarheid
 

        T: 053-64 00 74, katja.debaerdemaeker@ocmw.affligem.be