gemeentehuis

 

Sportdienst

Functies

De taak van de Affligemse sportdienst is een sportbeleid te voeren om zoveel mogelijk mensen zo regelmatig mogelijk te laten sporten ongeacht het niveau en dit in kwaliteitsvolle omstandigheden. Het sportbeleid van de gemeente Affligem kan opgedeeld worden in 4 grote peilers.

  • Adviezen: Het sportbeleid dient in nauw overleg te gebeuren met de Affligemse sportraad. De adviesverstrekking dient te gebeuren van de sportraad, die een reflectie is van de wensen, noden en ideeën van de inwoners en clubs van Affligem, via de sportdienst naar het gemeentebestuur, maar ook omgekeerd.
  • Sportinfrastructuurbeleid: Het gemeentebestuur stelt de nodige ruimten voor sport ter beschikking van haar inwoners.
  • Subsidiërings- en ondersteuningsbeleid: De sportdienst van Affligem is erkend en gesubsidieerd door Sport.Vlaanderen.  De sportraad kan jaarlijks een toelage verdelen aan de sportverenigingen van Affligem.
  • Sportpromotie: Het tot sporten aanzetten van de niet-sporter en het aanzetten tot blijvend sporten liefst in clubverband is de hoofdtaak van de sportdienst. Daartoe kan de sportdienst zelf evenementen of initiatiereeksen organiseren of kan de sportdienst meewerken aan reeds bestaande initiatieven van Sport.Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant, de regio en de lokale sportclubs.

 

Op deze dienst werken:

  • Nele De Schouwer (sportfunctionaris), T 053 64 00 41

      nele.deschouwer@affligem.be

  • Kevin Van der Slagmolen (sportmedewerker), T 053-64 00 42

      kevin.vanderslagmolen@affligem.be

  • Zaalwachters, T 053-64 00 43 of buiten de kantooruren 0470-89 35 04