Betalingen

Betalingen aan het gemeentebestuur kunnen als volgt:

  • voor rechtstreekse betalingen : met een toegestuurd aanslagbiljet;
  • voor de andere betalingen : rechtstreeks aan de gemeenteontvanger of door overschrijving op rekeningnummer 000-0025367-50.

Betalingen door het gemeentebestuur gebeuren uitsluitend via overschrijving