Financiële steunverlening ocmw

Mensen met een laag inkomen kunnen soms aanspraak maken op bijkomende financiële hulp. Indien uw inkomen ontoereikend is om sommige kosten te betalen ( bv. medische kosten, kosten voor (buiten)schoolse activiteiten voor kinderen, aankoop stookolie …) kan het OCMW u een bijzondere financiële hulp toekennen, al dan niet terugvorderbaar