Volmacht

In België is er opkomstplicht. Dat betekent dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen. Als je niet kan gaan stemmen, kan je je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je hebt wel een bewijs of een attest nodig om je afwezigheid te verantwoorden.

 

Wie kan een volmacht geven?

 

Reden voor afwezigheid Bewijs van afwezigheid

Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je brengen.

een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)
Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).
 werknemers: een attest van je werkgever (verblijven andere leden van uw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)
 
zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor je afwezigheid blijkt
Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.

 een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven (ook de leden van je gezin die met je samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)

 Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.

een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven)

 Je kan niet stemmen door je geloofsovertuiging.

een attest van de religieuze overheid

 Je bent student en kan niet stemmen om studieredenen.

een attest van de directie van de instelling waar je studeert

 Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.

een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van je gemeente

 

Waar vind je het volmachtformulier?

Je downloadt het officiële volmachtformulier (Belgische kiezerEuropese kiezer) of haalt het af op de dienst bevolking.
 
Als je een volmacht geeft omdat je schipper, marktkramer of kermisreiziger bent of omdat je om privéredenen in het buitenland bent op de dag van de verkiezingen, heb je ook een attest van de burgemeester nodig. Die attesten kan je hierboven downloaden of afhalen op de dienst bevolking. Het moet door de burgemeester ondertekend worden. Breng het dus tijdig ingevuld binnen op de dienst bevolking.
 

Wat doe je met het ingevulde volmachtformulier?

Je geeft het volmachtformulier, ingevuld en ondertekend, samen met het bewijs van afwezigheid, aan een kiesgerechtigde persoon die voor jou zal stemmen, de volmachtkrijger. Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger naar het stembureau dat op je oproepingsbrief vermeld staat. De volmachtkrijger mag maar één volmacht hebben. Hij hoeft geen familielid te zijn. 
 
De volmachtkrijger toont de volgende documenten aan de voorzitter van het stembureau:
•het door de volmachtgever ingevulde en ondertekende volmachtformulier,
•het bewijs van afwezigheid of het attest van de burgemeester,
•zijn/haar eigen oproepingsbrief,
•zijn/haar eigen identiteitskaart,
•de oproepingsbrief van de volmachtgever.
 
Meer info
Met al je vragen over de verkiezingen kan je terecht bij de dienst bevolking.
T 053-64 00 02 - bevolking@affligem.be